Ако се доверите на Исус Христос, Вие ставате нов човек. Това събитие може да се сравни с раждане, което напълно обяснява новото Ви отношение към Бога. Библията нарича това „да бъдеш праведен“.

Сега Вие сте в мир с Бога

След като сме освободени от вината чрез вяра, добиваме мир с Бог чрез Господ Исус Христос. (Римляни 5:5)

Чрез Христос Вашият проблем относно вината е решен

За Него свидетелстват всички пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име опрощение на греховете си. (Деяния на апостолите 10:43)

Lektion12 HaendeВие принадлежите към Божието семейство

На онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чада. (Йоан 1:12)

Вашата вечност е осигурена

Който е свързан с Исус Христос, на него няма повече осъждение. (Римляни 8:1)

Сам Бог в лицето на Святия Дух е влязъл в живота Ви

Вие, като чухте словото на истината, тоест, благовестието на вашето спасение, и като повярвахте в Него, бяхте запечатани с обещания Святи Дух. (Ефесяни 1:13)  Това не е ли велико? Сега може да растете в новия си духовен живот. Следващите четири точки са особено важни.

Молитвата - Говорете всеки ден с Бога.

Той се радва, когато говорите с Него. Като Ваш Приятел и Баща, Бог се интересува от всеки детайл в живота Ви. Споделяйте с Него всичко, свързано с Вашето семейство, работа, приятели, грижи и желания. Благодарете Му за Неговата милост! Божиите деца не са перфектни. Когато съгрешите, ежедневно Го молете за прошка. Ухото на Бог е винаги отворено за Вас. Той е готов да Ви прости и във всичко да стои зад Вас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. (1 Йоан 1:9)  Когато се молите, не е нужно да го правите в определено време или място, но това може да Ви помогне да се успокоите пред Бога и да чуете гласа Му. Молете се редовно. Бог ще Ви надари в молитвата.

Библията - Направете Божието слово основа на Вашия живот.

Бог иска да Ви разкрие сърцето Си по различни начини. Съвсем специално може да чуете Неговия глас, когато четете Библията. Чрез това все по-добре ще разбирате какъв е Той и как изглежда добрият Му план за Вас. Опитвайте какво е благоугодно на Господа. (Ефесяни 5:10)  Най-добре е да започнете да четете едно от евангелията на Новия Завет, например Лука. След това прочетете Посланието към римляните. В това писмо нагледно са описани смисълът и целта на живота ни. Святият Дух ще Ви води при четенето. С времето ще започнете да растете в разбирането.

Lektion12 Haende SWОбщението - Търсете християни, които да Ви подкрепят във Вашия духовен живот.

Бог не желае да вървим през живота като самотни бойци. Нужно е да се срещаме с други християни и да изграждаме един към друг отношения на любов; да се учим един от друг; заедно да слушаме Божието слово и да разказваме на другите за любовта на Бога. Приятелите на Бог се нуждаят едни от други. Затова, прикрепете се към църква. Убедете се, че е добре за вярата Ви да общувате с другите. Там ще преживеете радостта да използвате дарбите и способностите, с които Бог Ви е надарил. Това е много важно за Него. Той предупреждава: Да не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай, а увещавайки се един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. (Евреи 10:25) 

Служенето - Като християнин, покажете променен живот.

Какво иска от тебе Господ, твоят Бог? Освен да се боиш от Господа, твоя Бог, да ходиш във всичките Му пътища, да Го любиш и да служиш на Господа, твоя Бог, от цялото си сърце и от цялата си душа. (Второзаконие 10:12)  Най-висшата Ви цел трябва да бъде живот, който се харесва на Бог. Освен това, старайте се да Му служите с Вашите специфични способности. Ние сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, каквито Бог отнапред е определил да вършим. (Ефесяи 2:10)  Бъдете готови да разкажете на други хора какво Бог е направил за Вас. Това не е само задължение, а опитност, която ни дарява радост. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестявате превъзходствата на Този, Който Ви призовава от тъмнината в Своята чудесна светлина. (1 Петър 2:9)

Като PDF-документ може да свалите безплатно всичките 12 лекции.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok