Писмо, отправено до всички хора (Съдържанието е библейско. В скобите са посочени автентичните места.)

Ти си важен за Мен!

Разбирам те така, както никой човек не е могъл да те разбере. Познавам всичките ти желания, мотиви и нужди. (Псалм 139: 1)  Зная кога сядаш и кога ставаш, зная дори какво мислиш. (Псалм 139: 2)  Зная всичките ти пътища и цели. (Псалм 139: 3)  Дори съм преброил космите на главата ти. (Матей 10: 29-31)

Guten TagПознах те преди родителите ти да помислят за теб. (Еремия 1: 5)  Образувал съм те в утробата на майка ти. (Псалм 139: 13)  Ти не си случайност, не си резултат на еволюция. Ти си желан и плануван от Мен. Твоето бъдеще е в ръката Ми. (Псалм 139: 15-16)  Ти си страшно и чудно направен. (Псалм 139: 14)  Аз се грижа за теб от деня на раждането ти. (Псалм 71: 6)  Искам да те надаря с много съвършени дарове. (Яков 1: 17)

Каня те да станеш Мое дете. (Йоан 1: 12)  Тъй като се отби в пътя си и Ме изостави, нашите пътища се разделиха. (Исая 53: 6)  Но това не трябва да остане така. Моят Син Исус е Пътят, Който Ме помирява с теб и те връща при Мен. (Йоан 14: 6)  Чрез Него, преди около 2000 години, Моята любов към теб стана видима. (Йоан 3: 16)  Тогава (заради твоите грешни пътища и решения) Той умря на кръста, за да можем отново да се свържем. (2 Коринтяни 5: 18, 19, 21)

Аз възкресих Исус от мъртвите. Той живее! (Деяния на апостолите 10: 40)  Повери живота си в Неговата ръка и ще успееш! (Псалм 37: 5)  Ако приемеш подаръка на прошката, повече нищо няма да стои между нас. (Римляни 8: 38-39)

Въпросът е: „Искаш ли да станеш Мое дете?“ (1 Йоан 1: 12-13)  Чакам те! (Лука 15: 11-24)

Твоят любящ Бог

Вие искате да опознаете отблизо този Бог и тази история? Може да продължите на страница „Да откриеш живота“.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok