Ние се нуждаем от сигурни твърдения за Бога

Един мъж на име Йов, за когото има цяла книга в Библията, веднъж е попитан: Можеш ли да изследваш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш Всемогъщия напълно? (Йов 11:7)  Какво трябва да отговори на това? Ние не можем да разпознаем Бога, затова Той ни се открива.

Бог се разкрива в природата

Небесата прогласяват славата Божия, и просторът възвестява делото на ръцете Му. (Псалм 19:1)  Космосът, в своята големина, ред, разнообразие и красота, говори много за Бог, Който го е създал. В сътворението на земята Господ показва Своята мощ, неразбираема мъдрост и открояващо се творчество. От създанието на света това, което е невидимо у Бога, вечната Му сила и Божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията. (Римляни 1:20)

Бог говори на човека

Комуникацията се случва чрез думите. Господ се представя: Никога не е идвало пророчество от човешка воля, но човеци са говорили от Бога; движени от Святия Дух. (2 Петър 1:21)  Няма друго литературно произведение с такова изобилие от ясни и точни предсказания, които по-късно се изпълняват дословно. Да си припомним мястото на раждане на Исус Христос или подробностите по Неговото разпъване. Това не може да е случайност! В цялата Библия Бог преследва една цел. Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поучение, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. (2 Тимотей 3:16)

Lektion2 BuchНикоя друга книга не е показала такава променяща живота сила

Библията притежава въздействаща сила върху живота на човека. Непрестанно благодарим на Бог, задето като приехте чрез нас словото на Божието послание, приехте го не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което и действа между вас, вярващите. (1 Солунци 2:13)  През хилядолетията милиони хора са свидетелствали от собствен опит: Законът Господен е съвършен, възвръща душата; изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия. (Псалм 19:8)

Който иска да познае какъв е Бог, трябва да чете Неговото слово, Библията. В нея човек намира Бога и научава какво Той очаква от нас.

Като PDF-документ може да свалите безплатно всичките 12 лекции.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok