Неизлечимо погубен

Когато се диагностицира една болест, веднага се поставя въпросът „Лоша ли е?“. Този въпрос трябва да се постави най-вече при духовната болест „грях“. Ние с удоволствие признаваме, че сме „грешници“, защото не знаем какво точно означава това. Имаме предвид само общите несъвършенства на природата или се скриваме зад оправданието: „Всъщност това правят всички!“ Така отбягваме същинския въпрос: „Колко е зле състоянието ни?!“ Библията ни информира за това.

Lektion6 FrauБиблията казва, че сме лоши от главата до петите

Това не означава, че не бихме могли да направим добро. Библията констатира, че грехът е навлязъл във всяка област на нашето същество – в мислите, чувствата, волята, съвестта, душата и фантазията. Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? (Еремия 17:9)  При това основният проблем не е какво сме направили в тази или онази ситуация, защото бихме могли да се извиним. Проблемът е какви сме. Ние съгрешаваме постоянно, защото сме съблазнявани от собствената си природа. Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство. (Марк 7:21-22)

В Божиите очи всеки грях е лош

Взимаме ли под внимание, че в тази библейска дума се включват мисли, думи и дела от най-различни житейски области? Понякога ограничаваме представите си за грях до престъпления като убийство или грабеж. Но Библията не ни дава право на подобно ограничено разбиране за греха. Всичко, което не достига Божиите абсолютни мащаби, е грях. Всичко несъвършено, което говорим, правим или мислим, е грях. Ако сме честни, Кой може да каже: Очистих сърцето си; чист съм от греховете си? (Притчи Соломонови 20:9)  Вие можете ли да кажете това?

Грехът е бунт срещу властта и законите на Бога

Всеки, който върши грях, върши и беззаконие; защото грехът е беззаконие. (1 Йоан 3:4)  Няма закон, който ни принуждава да лъжем, да мамим, да мислим нечестиво или да съгрешаваме в други неща. Вие сам решавате да правите това. Лошо е, когато нарушим Божиите добри напътствия и съзнателно пренебрегнем Бога, защото нищо не остава скрито от Него. Бог е праведен съдия. (Псалм 7:11)  Той никога няма да отмине греха. Можем да бъдем сигурни, че няма ненаказан грях. Отчасти Божието наказание ни достига още в този живот. Но окончателно се осъществява след смъртта, в деня на Съда. Всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. (Римляни 14:12)

Като PDF-документ може да свалите безплатно всичките 12 лекции.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok