Ако нашите собствени дела не могат да ни спасят, възможно ли е да отидем в небето? Имаме ли изобщо някакъв шанс? За да отговорим на този въпрос, решаващо е да разберем какво се случва при смъртта на Исус и какво означава тя за нас.

Lektion9 BuchБог е праведен и свят, затова трябва да накаже нашите грехове

Библията ни казва: Бог е любов. (1 Йоан 4:8)  Той мрази греха, но обича грешника, затова е готов да му прости. Ако Бог изисква нашата духовна и телесна смърт, как да получим прошка? Само Той може да реши този проблем! И го решава чрез Исус Христос! Отец прати Сина да бъде Спасител на света. (1 Йоан 4:14)

Божият Син става човек

Въпреки че Исус е изцяло човек, Той запазва Своята Божествена същност. В Христос обитава телесно всичката пълнота на Божеството. (Колосяни 2:9)  Исус Христос е неповторим! Библията постоянно говори за това.

Неговото раждане е уникално!

Исус няма плътски баща. Той е заченат в тялото на девица чрез свръхестествената сила на Святия Дух. Святият Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени; затова и святото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. (Лука 1:35)

Думите Му са живи!

Слушателите се удивляваха на учението Му, защото Неговото слово беше с власт. (Лука 4:32)

Чудесата - неповторими!

Когато питат Исус каква е легитимацията Му, Той насочва отговора към делата: Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресявани. (Матей 11:5)

Животът на Исус е уникален!

Исус, Божият Син, е бил във всичко изкушаван като нас, без да се открие в Него грях. (Евреи 4:15)  Тези библейски слова потвърждават, че (като човек) Исус напълно следва Божия закон и не би трябвало да изстрада смъртта като наказание за греха. Въпреки това, поради лъжливи обвинения, Той е задържан; по фалшиви свидетелства е осъден и накрая - разпънат на един хълм при Ерусалим. Но смъртта Му не е „нещастна случайност“. Той е предаден според определената Божия воля и предузнание. (Деяния на апостолите 2:23)  Бащата изпраща Сина да поеме върху Себе Си наказанието за греха. Исус извървява този път доброволно: Човешкият син дойде да служи и да даде живота Си откуп за мнозина. (Матей 20:28)

Смъртта Му е неповторима и впечатляваща също като Неговия живот

Пътят на спасението в Исус Христос се обобщава в следните библейски думи: Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. (Йоан 3:16)  Разказите за Исус Христос можете да прочете в Библията - в първите четири книги от Новия завет.

Като PDF-документ може да свалите безплатно всичките 12 лекции.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok