За Исус може да се говори много: чудесата Му са удивителни, животът - образцов. Библейските разкази достигат кулминация в Неговата смърт и възкресение. Защо Библията отделя толкова голямо внимание на тези събития? Какво е особеното в тях? Отговорът е: „Исус Христос умира вместо нас, натоварен с нашите грехове, за нашето спасение“.

Lektion10 Herz kleinИсус умира вместо нас

Пред Божията свята същност грешниците са виновни и безвъзвратно загубени. За всеки грях Бог налага справедливо наказание. Вместо осъждане Библията говори за гениален изход: Бог показа Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. (Римляни 5:8)  Божият син с готовност поема върху Себе Си чудния акт на спасението - Той заема нашето място, за да плати за греховете ни. Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните. (1 Петър 3:18)  В това се показва Божията любов.

Натоварен с нашите грехове, Исус умира

В това се показва святостта на Бога. В смъртта на Христос няма нищо изкуствено. Наказанието за греха трябва да се плати изцяло. Исус изстрадва страшни мъки. Когато виси на кръста, Той извиква: Боже мой, Боже мой, защо си Ме оставил! (Марк 15:34)  В този ужасен момент Бог се отвръща от любимия Си Син, Който трябва да понесе наказанието за отделянето. Заставайки на нашето място, Исус става отговорен за греховете ни, сякаш ги е извършил Сам.

Исус умира за нашето спасение

Бог възкресява Исус на третия ден от смъртта и потвърждава, че приема Неговата жертва, за да бъдат напълно изплатени човешките грехове. По Дух на святост беше със сила обявен като Божий Син чрез възкресението от мъртвите. (Римляни 1:4)  По този начин се полага основата за пълната прошка на всички, които биха били проклети вечно в ада.

Какво общо има всичко това с Вас? Как ще се помирите с Бога? Как Исус може да стане Вашият личен Спасител?

Като PDF-документ може да свалите безплатно всичките 12 лекции.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok