Ha saját tetteink nem mentenek meg minket, akkor hogyan lehet a mennybe kerülni? Nincs esélyünk? Ahhoz hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, döntő fontosságú megérteni, mi történt Jézus halálakor és halála mit jelent számunkra.

Lektion9 BuchMivel Isten igazságos és szent, meg kell, hogy büntesse a bűneinket.

A Biblia emellett ezt is mondja: Isten szeretet. (1. János 4,8)  Isten utálja a bűnt, de szereti a bűnöst és meg akar neki bocsátani. Hogyan lehet megtapasztalni a megbocsájtást, ha Isten igazságossága a mi lelki és testi halálunkat követeli? Csak Isten maga tudta ezt a problémát feloldani – amit Jézus Krisztus személyében tett meg. Az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. (1. János 4,14)

Isten Fia emberré lett.

Bár Jézus teljesen ember volt, megtartotta az isteni lényét. Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg. (Kolossé. 2,9)  Jézus Krisztus egyedülálló. Ezt a Biblia újra és újra hirdeti.

Születése egyedülálló volt.

Nem volt apja az emberek közül. Jézus a Szentlélek természetfeletti erején keresztül fogant meg egy szűz asszony testében. A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. (Lukács 1,35)

Szavai rendkívüliek voltak.

Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. (Lukács 4,32)

Csodatettei rendkívüliek voltak.

Amikor kérdezték Jézust, hogy mi bizonyítja hitelességét, a tetteire mutatott vissza. A vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. (Máté 11,5)

Egész élete rendkívüli volt.

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. (Zsid. 4,15)  Ez a bibliai vers megerősíti, hogy Jézus emberként minden tekintetben betöltötte az Isten törvényét. Tehát nem kellett volna a bűnök büntetését, a halált elszenvednie. Mégis igaztalan vádak miatt elfogták. Hamis tanúk vallomásai alapján elítélték és végül Jeruzsálemben egy dombon keresztre feszítették. A halála viszont nem „szerencsétlen véletlen“ volt. Az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda... (Apostolok cselekedetei 2,23)  Az Atya küldte el a Fiát azzal a céllal, hogy a bűnök büntetését magára vegye és Jézus önként vállalta ezt az utat. Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Máté 20,28)

Halála éppoly egyedülálló és jelentőségteljes volt, mint az élete.

A Jézus Krisztus általi megváltás útja ebben a bibliaversben foglalható össze: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3,16)

Hasznos tudni: Jézus Krisztus életéről szóló történetek az Újszövetség első négy könyvében olvashatóak.

Mind a 12 leckét ingyenesen letöltheti a Letöltés menüpont alatt PDF-dokumentumként.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok