Mindenkinek van elképzelése Istenről. Néhányan jóságos nagypapának tekintik, hosszú, fehér szakállal, aki elnézi a hibákat. Néhányan a nagy, mennyei rendőrnek tartják. Mások természetfölötti Valakinek gondolják, aki megfoghatatlan. Végeredményben Ő maga teszi meg a valós kijelentéseket magáról. A következő példák megmutatják, Isten miket jelentett ki magáról a Bibliában.

Lektion3 WasserhahnIsten felfoghatatlanul nagy.

Istenben sok minden van, amit egyáltalán nem érthetünk meg. Aki nagy és kikutathatatlan dolgokat művel, és csodákat, melyeknek száma sincsen. (Jób 5,9)  Isten túl van a mi hatótávolságunkon. Az emberi értelemmel és gondolkodással nem lehet ezt a szakadékot áthidalni. Ezen nem kellene meglepődnünk, mert ha Isten dolgait teljesen fel tudnánk fogni, akkor nem Isten lenne. Ő a Mindenható! Nem tudjuk megtalálni őt. Nagy az ő hatalma és ereje, a jogot és az igazságot mégsem nyomja el. Azért félik őt az emberek, de a kevély bölcsekre rá se tekint. (Jób 37,23-24)

Isten egy személy.

Isten nem egy dolog, erő vagy gondolat. Ahogyan Ő gondolkodik, érez, kér és cselekszik, élő személyre utal. De Ő nem egyszerűen egy „valaki, ott fenn“ vagy a „kedves Isten“ vagy egy fajta „Superman“. De az Úr igaz Isten, élő Isten ő, és örökkévaló király; (Jeremiás 10,10)

Isten örök.

Istennek nincs kezdete és vége. A Biblia szavaival kifejezve: Mielőtt hegyek lettek, mielőtt a föld és a világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké vagy te, Istenem. (Zsoltárok 90,2)  Nem volt és nem is lesz olyan idő, amikor Isten nem létezik. Isten maga mutatkozik be így: “ Én vagyok az Alfa és az Ómega (a kezdet és a vég)... “ ... ezt mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a Mindenható. (Jelenések könyve 1,8)  És Ő mindörökké ugyanaz marad. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8)  Isten amilyen volt, olyan még ma is és ilyen marad mindvégig.

Isten független.

Minden élőlény függ másik élőlénytől, a körülményektől és végül Istentől – de Isten teljesen független a teremtményeitől. Emberi kéz szolgálatára nem szorul, mintha valamire is szüksége lenne, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. (Apostolok cselekedetei 17,25)

Lektion3 WaageIsten igazságos.

A Biblia azt mondja: Mert bár ítélő Isten az Úr, de boldogok mindazok, akik őt várják. (Ézsaiás 30,18)  Isten azonban nemcsak a teremtőnk és megtartónk, hanem a bíránk is. Jog és igazság trónjának alapja. (Zsoltárok 97,2)  Ő megjutalmaz és megbüntet időben és örökkévalóságban teljes és visszavonhatatlan igazságosságával.

Isten szent.

Kicsoda olyan az istenek közt, mint te, Uram? Kicsoda olyan felséges, mint te, szentségedben, félelemmel dicsérendő és csodatévő? (2. Mózes 15,11)  Isten szentsége semmivel nem hasonlítható össze. Senki sincs olyan szent, mint az Úr, sőt rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. (1. Sámuel 2,2)  Ő hibátlan és nincs semmi gyengesége. És ez a szent Isten azt kéri tőlünk, hogy mi is legyünk szentek. A nekünk szóló hívását az Ő könyve, a Biblia tartalmazza. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. (1. Péter 1,16)

Isten mindentudó.

Az Ő tudása teljes. És nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szeme előtt, akinek számot kell adnunk. (Zsid. 4,13)  Isten mindent tud múltról, jelenről és jövőről; a mi összes gondolatunkat, szavainkat és tetteinket ismeri. Az Ő bölcsessége teljes és minden emberi értelmet felülhalad. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen kifürkészhetetlenek az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai! (Róm. 11,33)

Isten mindenható.

Íme, én, az Úr, Istene vagyok minden testnek; vajon van-e, ami lehetetlen nekem? (Jeremiás 32,27)  Ez azonban nem azt jelenti, hogy Isten mindent megtesz. Ő pl. nem hazudik, nem tud hűtlen lenni. Nem tud hibázni, nem tud vétkezni és magát nem tagadhatja meg. De mindent meg tud tenni, ami az isteni lényével összeegyeztethető.

Isten a szeretet.

Bizonyára ez a legszebb és legfontosabb. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3,16)  A fiában, aki az Atyával egy, odaadta az életét értünk emberekért. Nincs annál nagyobb dolog, ha valaki a saját életét adja oda a másikért. Ez a legnyilvánvalóbb jele a szeretetének irántunk és ez nem elméleti, hanem valóságos tény.

Mind a 12 leckét ingyenesen letöltheti a Letöltés menüpont alatt PDF-dokumentumként.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok