เราเรียนเชิญท่านที่จะอ่านจดหมายฉบับนี้ ซึ่งตั้งใจเขียนมาถึงมนุษย์ทั้งปวง ข้อความเหล่านี้นำมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ในวงเล็บมีข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสำคัญต่อเรา

เราเข้าใจคุณ อย่างไม่มีมนุษย์คนใดสามารถจะเข้าใจคุณได้ เรารู้ถึงความต้องการ แรงจูงใจ และความขัดสนของคุณทั้งหมด (สดุดี 139 ข้อ 1)  เรารู้ว่า คุณเข้านอนพักผ่อนและลุกขึ้นเมื่อไร แม้แต่ความคิดของคุณเราก็รู้ (สดุดี 139 ข้อ 2)  เราคุ้นเคยกับทางชีวิตและเป้าหมายของคุณ (สดุดี 139 ข้อ 3) แม้กระทั่งผมทุกเส้นบนศีรษะของคุณก็ถูกนับไว้แล้ว (มัทธิว 10 ข้อ 29-31)

Guten Tagเรารู้จักคุณ ก่อนที่พ่อแม่ของคุณได้คิดถึงคุณ (เยเรมีย์ 1 ข้อ 5)  เราสร้างคุณในครรภ์ของแม่ (สดุดี 139 ข้อ 13)  คุณไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญ และไม่ได้เป็นผลของการวิวัฒนาการ เราวางแผนและใคร่ให้คุณเกิดมา และอนาคตของคุณก็อยู่ในพระหัตถ์ของเรา (สดุดี 139 ข้อ 15-16)  คุณถูกสร้างอย่างมหัศจรรย์ และโดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น (สดุดี 139 ข้อ 14)  เราเลี้ยงดูคุณตั้งแต่วันที่คุณเกิด (สดุดี 71 ข้อ 6)  เรามีของขวัญดี ๆ ให้คุณมากมาย (ยากอบ 1 ข้อ 17)

เราเชิญคุณให้มาเป็นลูกของเรา (ยอห์น 1 ข้อ 12)  ทางของเราทั้งสองแยกจากกัน เพราะว่าจนถึงทุกวันนี้ คุณมักจะเลือกทางตัวเอง และไม่สนใจเราเลย (อิสยาห์ 53 ข้อ 6) แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก พระบุตรของเรา คือพระเยซู ทรงเป็นทางที่คุณจะคืนดีกับเรา และนำพาคุณกลับมาหาเราได้ (ยอห์น 14 ข้อ 6) ผ่านทางพระบุตรนั้น ความรักของเราที่มีต่อคุณ ก็มองเห็นได้เมื่อประมาน 2000 ปี ที่แล้ว (ยอห์น 3 ข้อ 16) พระบุตรนั้นยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อที่จะช่วยกู้คุณออกจากทางผิดและการตัดสินใจที่พลาดพลั้ง เพื่อให้เราทั้งสองฝ่ายกลับมีความสัมพันธ์กันได้อีก (2. โครินธ์ 5 ข้อ 18-19 และ 21)

เราทรงชุบชีวิตของพระเยซู เราให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและทรงพระชนม์อยู่ (กิจการ 10 ข้อ 40)  จงมอบชีวิตของคุณในพระหัตถ์ของพระเยซู แล้วชีวิตของคุณจะสำเร็จ (สดุดี 37 ข้อ 4)
ถ้าหากคุณรับของขวัญแห่งการอภัยโทษ จะไม่มีอะไรอีกแล้วที่กีดขวางระหว่างเรากับคุณ (โรม 8 ข้อ 38-39)

คำถามก็คือ คุณอยากจะมาเป็นลูกของเราหรือไม่ (ยอห์น 1 ข้อ 12-13)  เรารอคอยคุณอยู่ (ลูกา 15 ข้อ 11-24)

จากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่รักคุณ

ท่านต้องการรู้จักพระเจ้า และแผนการของพระองค์สำหรับท่านไหม ถ้าอย่างนั้นให้ดูหน้า “พบชีวิต”

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok