Amikor Jézus Krisztusba vetette bizalmát, Isten előtt új emberré vált. Ez az esemény egy új születéshez hasonlítható. Önnek most teljesen új viszonya alakult ki Istennel. A Biblia az „igaznak lenni“ kifejezést használja erre. Ön „igaz”.

Békességben Istennel.

Mivel tehát hit által igazultunk meg, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. (Róm. 5,1)

Krisztus által rendezve a bűnei.

A próféták mind róla tesznek bizonyságot, hogy mindaz, aki hisz benne, bűnbocsánatot nyer az ő neve által. (Apostolok cselekedetei 10,43)

Lektion12 HaendeIsten családjához tartozva.

De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. (János 1,12)

Az örök élet biztonságában.

Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. (Róm. 8,1)

A Szentlélek személyében Isten belépett az életébe.

Őbenne titeket is – miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is – megpecsételt a megígért Szentlélekkel (Efézusi levél 1,13)  Ugye, milyen nagyszerű az új élet? Új, lelki életében azonban növekednie kell, amihez nagyon fontos a következő négy pont.

Imádság – beszélgessen minden nap Istennel!

Isten örül, ha beszélget Vele. Barátként és atyjaként élete minden apró részlete érdekli Őt. Beszéljen Vele a családjáról, a munkájáról, örömeiről, aggodalmairól és kívánságairól. Köszönje meg Neki a jókat és kérje a megbocsájtását, ha elbukott. Isten mindig kész figyelni Önre, meg akar bocsájtani és mindenben Ön mellett állni. Naponta kérheti a bocsánatát. Isten gyermekei sem tökéletesek. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. (1. János 1,9)  Az imádkozás nem kell, hogy egy bizonyos időben és ugyanazon helyen történjen, de mindkettő segíthet abban, hogy megnyugodjon Isten előtt és meghallja a hangját. Az imádkozásban Isten megajándékozza Önt – ezért imádkozzon rendszeresen!

Biblia – Isten Igéje legyen életének alapja!

Isten szeretné megosztani Önnel a szíve tartalmát. Ezt különbözőképpen teheti meg. Egészen különösen a Biblia olvasásakor is hallhatja Isten hangját. Ezen keresztül egyre inkább meg fogja Őt érteni és megismeri, hogy milyen terve van Önnel. Vizsgáljátok meg, hogy mi kedves az Úrnak. (Efézusi levél 5,10)  Először kezdje az Újszövetség egyik evangéliumi részével, például a Lukács evangéliumával. Azután olvassa a Római levelet, melyben az életünk értelme és célja van szemléletesen leírva. Isten Igéjének olvasása közben a Szentlélek vezetni fogja Önt. Meg fogja tapasztalni, hogy idővel milyen sok mindent megért már.

Lektion12 Haende SWKözösség – keressen olyan keresztyéneket, akik támogatják Önt a hitéletben!

Isten terve, hogy ne egyedülálló keresztyénként vergődjük át magunkat az életen, hanem hogy más keresztyénekkel szeretetteljes kapcsolatot alakítsunk ki és ápoljunk, akik tanulhatnak egymástól, közösen hallgathatják Isten Igéjét, egymás mellett lehetnek és közösen vihetik el másoknak az Isten szeretetéről szóló jó hírt. Isten barátainak szükségük van egymásra. Ezért csatlakozzon egy keresztyén közösséghez és meg fogja tapasztalni, milyen jót tesz hitének a többiekkel való közösség. Örömét fogja lelni abban, hogy az Istentől kapott adottságokat, képességeket mások hasznára használja. Istennek ez nagyon fontos, egy figyelmeztetést is mond erről: Legyen gondunk arra, hogy egymást buzdítsuk a szeretetre és a jó cselekedetekre, nem hagyva el összejöveteleinket, ahogyan szokásuk némelyeknek, hanem intve egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. (Zsid. 10,24-25)

Szolgálat – Mutassa meg másoknak a Krisztusban megváltozott életét!

Féljed az Urat, a te Istenedet, hogy mindenben az ő útjain járj, és szeresd őt, és tiszteld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. (5. Mózes 10,12)  Legfőbb célja legyen, hogy Istennek tetsző életet éljen, ezen kívül törekedjen rá, hogy képességeit Isten szolgálatába állítsa. Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. (Efézusi levél 2,10)  Legyen kész másoknak bizonyságot tenni arról, amit Isten végzett az életében. Ez nem kényszer a keresztyének számára, hanem örömöt adó megtapasztalás. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. (1. Péter 2,9)

Mind a 12 leckét ingyenesen letöltheti a Letöltés menüpont alatt PDF-dokumentumként.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok