Megbízható kijelentésekre van szükségünk Istenről.

Egy Jób nevű férfit, akiről egy egész bibliai könyv is szól, megkérdeztek egyszer: Elérheted-e Isten mélységét, vagy eljuthatsz-e a Mindenható tökéletességére? (Jób 11,7)  Mit válaszolhatott erre? Mi nem ismerjük fel Istent, emiatt szükségünk van rá, hogy Ő kijelentse magát nekünk.

Isten megmutatkozik pl. a természetben.

Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. (Zsoltárok 19,2)  Csupán a világmindenség nagysága és rendje, sokszínűsége és szépsége is sok mindent felfed Istenből, aki teremtette. Földünk megteremtésében Isten megmutatta nekünk hatalmát, felfoghatatlan bölcsességét és kimagasló kreativitását. Mert ami benne láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva alkotásaiból megérthető és meglátható. Nincs tehát mentség számukra. (Róm. 1,20)

Isten beszél az emberekhez.

A kommunikáció a szavakon keresztül élő. Néhányakkal Isten is megosztotta így magát. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei. (2. Péter 1,21)  Egyetlen más irodalmi műben sem találunk ennyi egyértelmű, részletes előrejelzést, amik később ugyanúgy be is teljesedtek. Gondoljunk Jézus Krisztus születési helyére vagy keresztre feszítésének részleteire. Ezek sem lehetnek véletlenek. Isten az egész Bibliában egy célt követ. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. (2. Timóteus 3,16)

Lektion2 BuchEgyetlen más könyv sem rendelkezik ilyen életmegváltoztató erővel.

A Biblia különlegessége az emberek életére kifejtett hatásával igazolható. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az is), amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. (1. Thesszalonika 2,13)  Évezredek során emberek milliói személyes tapasztalatuk alapján győződtek meg arról, hogy: Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölccsé teszi az együgyűt. (Zsoltárok 19,8)

Aki tudni akarja, hogy milyen Isten, az a Bibliát olvasva megismerheti Őt. Megtalálhatja benne és megtudhatja, hogy mit vár el tőlünk.

Mind a 12 leckét ingyenesen letöltheti a Letöltés menüpont alatt PDF-dokumentumként.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok