Om du tror och litar på Jesus Kristus är du som en ny människa för Gud. Detta kan jämföras med en ny födelse och det förklarar varför du nu har en helt annan relation till Gud. Bibeln kallar detta för att man blivit ”rättfärdig”.

Nu har du frid med Gud

När vi nu har fått det rätt ställt med Gud genom tron på hans löften, har vi verklig frid med honom på grund av vad Jesus Kristus, vår Herre, har gjort för oss. (Romarbrevet 5:1)

Genom Kristus är du fri från skuld

Och alla profeterna har skrivit om honom och sagt att var och en som tror på honom ska få sina synder förlåtna genom hans namn. (Apostlagärningarna 10:43)

Lektion12 HaendeDu tillhör nu Guds familj

Men åt alla som tog emot honom, gav han rätt att bli barn till Gud. (Johannes 1:12)

Din evighet är säkrad

Det blir alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. (Romarbrevet 8:1)

Gud själv har kommit in ditt liv genom sin Helige Ande

I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. (Efesierbrevet 1:13)  Är inte detta fantastiskt? Nu kan du växa i ditt nya andliga liv. De följande fyra punkterna är därför särskilt viktiga.

Bön – Tala med Gud varje dag

Gud blir glad när du talar med honom. Som din vän och far intresserar han sig för varje lite detalj i ditt liv. Tala med honom om din familj, ditt jobb, dina glädjeämnen, dina sorger och dina önskningar. Tacka honom för hans nåd och be om förlåtelse när du misslyckats. Gud lyssnar alltid till dig, han vill förlåta dig när du misslyckas samt stå vid din sida i allt. Du kan be honom om förlåtelse varje dag. Inte heller Guds barn är perfekta. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (1 Johannesbrevet 1:9)  När du ber måste detta inte ske vid en viss tid eller på ett visst ställe men bådadera kan hjälpa dig att komma till ro inför Gud och höra hans röst. När du ber vill Gud ge dig något – be därför regelbundet.

Bibeln – Basera ditt liv på Guds ord

Gud skulle vilja tala om för dig vad han har på sitt hjärta. Det kan han göra på olika sätt. Särskilt när du läser Bibeln kan du höra hans röst. Genom detta kommer du att allt bättre förstå hur Gud är och vad hans plan för ditt liv är. Och pröva vad som gläder Herren. (Efesierbrevet 5:10)  Börja med ett av evangelierna i Nya Testamentet, t ex Lukasevangeliet. Sedan kan du läsa Romarbrevet i vilket meningen och målet med våra liv beskrivs på ett tydligt sätt. Den Helige Ande kommer att leda dig när du läser Guds ord. Du kommer så småningom att uppleva att du förstår allt mer.

Lektion12 Haende SWGemenskap – Sök efter andra kristna som kan stödja dig i ditt trosliv

Gud önskar sig att vi inte lever våra liv för oss själva utan att vi möter andra kristna och bygger kärleksfulla relationer till varandra. Ni kan lära av varandra, lyssna på Guds ord, följas åt och gemensamt föra budskapet om Guds kärlek vidare till andra människor. Guds vänner behöver varandra. Anslut dig därför till en kristen församling och upplev hur gott detta är för din tro. Där kommer du även att fyllas av glädje när du använder de gåvor och färdigheter som Gud gett dig för andra människor. För Gud är detta mycket viktigt eftersom han även ger oss en varning. Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. (Hebreerbrevet 10:25)

Att tjäna – ett kännetecken på ditt förändrade liv som kristen

Vad begär Herren din Gud av dig? Bara att du fruktar Herren din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. (5 Moseboken 10:12)  Ditt största mål bör vara ett liv som behagar Gud. Du bör även visa intresse för att ställa dina särskilda färdigheter i Guds tjänst. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. (Efesierbrevet 2:10)  Var beredd att berätta för andra människor vad Herren gjort för dig. Det är inte bara en plikt för oss som tror på honom utan även en erfarenhet som gör dig glad. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. (1 Petrusbrevet 2:9)

Du kan ladda ner alla 12 lektioner kostnadsfritt som pdf-filer.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok