Sok mindent lehetne Jézusról mondani. Lehetne csodálatos tetteit, példaértékű életét említeni. A végén azonban minden bibliai kijelentés a halálában és feltámadásában csúcsosodik ki. Mi olyan különleges ebben, hogy a Biblia ilyen nagy hangsúlyt fektet ezekre az eseményekre? A válasz így hangzik: Helyettünk halt meg, a mi bűneink terhelték, ezáltal mentett meg minket.

Lektion10 Herz kleinJézus helyettünk halt meg.

Isten szent személye előtt minden bűnös reménytelenül elveszett. Ennek az az oka, hogy Isten minden bűnre a megérdemelt büntetést kívánja. Ahelyett azonban, hogy elítélt volna a bűnöst, a Bibliában egy megdöbbentő kiútról olvashatunk: Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. (Róm. 5,8)  Ezt a csodálatos tettet Isten Fia önként vállalta értünk. A helyünkre lépett, hogy a tartozásunkat kifizesse. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Halálra adatott ugyan test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint. (1. Péter 3,18)  Ebben mutatkozik meg Isten szeretete.

Jézust a mi bűneink terhelték.

Itt láthatjuk Isten szentségét. Krisztus halálában nem volt semmi hiba. A bűnök büntetését teljesen és egészen ki kellett fizetnie. Jézus a legszörnyűbb kínokat szenvedte el. A kereszten függve ezt kiáltotta: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?“ (Márk 15,34)  Ebben a szörnyű pillanatban Isten, az Atya elfordult az Ő szeretett Fiától. A Fiúnak át kellett élnie az elhagyatottságot. Amikor Jézus a helyünkre lépett, minden bűnünkért Ő lett a felelős, mintha Ő követte volna el azokat.

Jézus a mi szabadulásunk miatt halt meg.

Azzal, hogy Isten a harmadik napon feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, igazolta, hogy az Ő helyettünk bemutatott áldozatát teljes engesztelésként elfogadta. A szentség Lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. (Róm. 1,4)  Ezzel lett elkészítve a teljes megbocsátás alapja mindenki számára, akik egyébként örökre a pokolba rekesztve maradtak volna.

Hogyan érinti ez az egész Önt? Hogyan rendezheti viszonyát Istennel? Hogy lesz Krisztus az Ön személyes Megváltója?

Mind a 12 leckét ingyenesen letöltheti a Letöltés menüpont alatt PDF-dokumentumként.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok