Fiecare din noi are percepția sa despre Dumnezeu. Unii Îl văd ca fiind bunicul bun cu barbă lungă, care cu drag trece cu vederea greșelile noastre. Alții Îl văd ca pe marele polițist ceresc. Pentru alții El este o ființă supranaturală de necuprins. La urma urmei doar El poate să facă afirmații corecte despre El însuși. Următoarele exemple descriu ceea ce spune Dumnezeu în Biblie despre Însuși ființa Sa.

Lektion3 WasserhahnDumnezeu este necuprins de mare.

Există multe lucruri la Dumnezeu pe care nu le putem înțelege. Ce face Dumnezeu este măreț și puternic, nimeni nu poate cuprinde ce face El. Minunile Sale sunt fără număr. (Iov 5:9)  Dumnezeu se află în afara perceperii noastre. Înțelepciunea și convingerile omului nu pot lega prăpastia între Dumnezeu și om. Lucrul acesta nu trebuie să ne mire, pentru că dacă L-am putea cuprinde în întregime pe Dumnezeu, atunci El nu ar mai fi Dumnezeu. Pe Cel Atotputernic nu-L putem ajunge. Mare este tăria Sa, și El este bogat în dreptate. Niciodată El nu frânge dreptatea! De aceea, temeți-vă de El, oamenilor! El nu-Și îndreaptă privirile spre cei ce se cred înțelepți. (Iov 37:23+24)

Dumnezeu este o persoană.

Dumnezeu nu este un lucru, o forță sau un gând. Așa cum El gândește, simte, dorește și acționează El se prezintă ca fiind o persoană vie. Dar El nu este doar ”Cel de Sus”, sau ”Bunul Dumnezeu”, și nici așa un fel de ”Superman”. Domnul este cu adevărat Dumnezeul cel viu și un Împărat veșnic. (Ieremia 10:10)

Dumnezeu este veșnic.

Dumnezeu nu are început și nici sfârșit. Cuvintele Bibliei o exprimă în felul următor: Înainte ca să se fi născut munții, și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, ai fost Tu, Dumnezeu! Tu ești fără început și fără sfârșit! (Psalm 90:2)  O vreme în care să nu existe Dumnezeu nu a fost niciodată și nu va fi niciodată. Dumnezeu Însuși Se prezintă: ”Eu sunt Începutul, și Eu sunt și ținta.” Da, El este întotdeauna acolo, de la bun început, și El va veni: Domnul care este peste toate! (Apocalipsa 1:8)  Și El rămâne în veci Același. Isus Cristos este și rămâne același, ieri, azi și pentru totdeauna! (Evrei 13:8)  Așa cum Dumnezeu a fost, tot așa este și astăzi, și tot așa va fi pentru totdeauna.

Dumnezeu este independent.

Orice ființă depinde de alte ființe, de circumstanțe, și până la urmă de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu depinde de creația Sa. El nu are nevoie de ajutorul și sprijinul vreunui om. El este Acela care dă viața și tot ce e necesar pentru viață. (Faptele Apostolilor 17:25)

Lektion3 WaageDumnezeu este drept.

Biblia spune: El este un Dumnezeu drept. Fericiți sunt toți cei care așteaptă ajutorul Său! (Isaia 30:18)  Dar Dumnezeu nu este doar Creatorul și Îngrijitorul nostru, El este și Judecătorul nostru. Dreptatea și judecata sunt stâlpii domniei Sale. (Psalmi 97:2)  El răsplătește și pedepsește în vremea aceasta dar și în veșnicie cu o dreptate deplină și desăvârșită.

Dumnezeu este sfânt.

Cine este ca Tine minunat și sfânt? Cine face fapte așa de mari, demne de temut? Cine face așa minuni ca și Tine? (Exod 15:11)  Sfințenia lui Dumnezeu este fără asemănare. Nimeni nu este așa de sfânt ca și Tine, căci Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Tu ești o Stâncă, nimeni nu este așa de tare și de nezguduit ca și Tine. (1.Samuel 2:2)  El este fără greșeli și fără slăbiciuni. Și acest Dumnezeu sfânt ne cere nouă, ca și noi să fim sfinți. Cerința Sa pentru noi o putem citi în cartea Sa, Biblia: Voi să fiți sfinți, pentru că și Eu sunt sfânt. (1.Petru 1:16)

Dumnezeu este Atotștiutor.

Cunoștința Sa este desăvârșită. Nu poți să ascunzi nimic de Dumnezeu; înaintea Lui totul este gol și descoperit. Orice om trebuie să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. (Evrei 4:13)  Dumnezeu știe totul din trecut, prezent și viitor. El cunoaște și toate gândurile, vorbele și faptele noastre. Înțelepciunea Sa este desăvârșită și depășește înțelegerea noastră. Ce mare este Dumnezeu! Bogăția și înțelepciunea Sa, adânci sunt gândurile Lui! De nepătruns pentru noi sunt judecățile și planurile Sale! (Romani 11:33)

Dumnezeu este Atotputernic.

Eu sunt Domnul peste toți oamenii, pentru Mine nici un lucru nu este imposibil. (Ieremia 32:27)  Asta nu înseamnă că Dumnezeu poate să facă orice. De exemplu, El nu poate să mintă și El nu poate să fie nedrept. El nu poate să facă greșeli, El nu poate să păcătuiască și El nu Se lapădă singur. În schimb, El face tot ce stă în concordanță cu ființa Sa divină.

Dumnezeu este dragoste.

Lucrul acesta este desigur cel mai frumos și cel mai important. Căci Dumnezeu a iubit oamenii atât de mult, că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ei. Oricine crede în El, nu va pieri, ci va avea viață veșnică. (Ioan 3:16)  Prin Fiul Său, care este una cu Tatăl, El Își dă viața pentru noi oamenii. A-și da viața pentru o altă persoană nu mai poate fi depășit de nimic altceva. Este forma cea mai extremă de a-și arăta dragostea, și asta nu doar la nivel teoretic, ci în modul cel mai practic din viață.

Puteți descărca toate cele 12 lecții gratuit ca fișier PDF.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok