Dacă v-ați pus încrederea în Isus Cristos, înaintea lui Dumnezeu ați devenit un om nou. Acest eveniment este comparabil cu o naștere nouă. Asta vrea să spună că acum aveți o cu totul altă relație cu Dumnezeu. Biblia numește lucrul acesta ”a fi neprihănit”.

Acum aveți pace cu Dumnezeu.

După ce, prin credință, am fost eliberați de vina noastră, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Isus Cristos. (Romani 5:1)

Prin Isus Cristos s-a rezolvat problema vinei d-voastră.

Deja profeții au prorocit în scrierile lor, că, prin Isus, vor fi iertate toate păcatele oamenilor, dacă vor crede în El. (Faptele Apostolilor 10:43)

Lektion12 HaendeAcum aparțineți de familia lui Dumnezeu.

Tuturor celor care L-au primit și care au crezut în El, le-a dat dreptul de a se numi copii a lui Dumnezeu. (Ioan 1:12)

Veșnicia vă este asigurată.

Cine este unit cu Isus Cristos, acela nu va mai fi condamnat de către Dumnezeu. (Romani 8:1)

Însuși Dumnezeu a intrat, prin Persoana Duhului Sfânt, în viața d-voastră.

După ce ați ascultat Cuvântul Adevărului, Vestea Bună a salvării voastre, și după ce ați ajuns la credință, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt cel promis. (Efeseni 1:13)  Nu-i acesta un lucru măreț? Acum puteți crește în noua viață spirituală. Următoarele 4 puncte sunt foarte importante de reținut:

Rugăciune - vorbiți în fiecare zi cu Dumnezeu.

Dumnezeu se bucură dacă vorbiți cu El. Ca prieten și tată El este interesat de fiecare mic detaliu din viața d-voastră. Vorbiți cu El despre familia d-voastră, despre serviciul d-voastră, despre bucuriile d-voastră, despre îngrijorările d-voastră și despre dorințele d-voastră. Mulțumiți-I pentru bunătatea Sa, și rugați-L pentru iertare, atunci când ați greșit cu ceva. Dumnezeu este mereu dispus să asculte rugăciunile d-voastre, El dorește să vă ierte, și să stea mereu ca un ajutor bun la dispoziția d-voastră. Zilnic puteți să apelați la iertarea Sa. Nici copiii lui Dumnezeu nu sunt oameni perfecți. Dacă noi ne mărturisim păcatele, atunci Dumnezeu va împlini promisiunile Sale cu credincioșie și dreptate: El ne va ierta de păcate și ne va curăți de orice rău. (1.Ioan 1:9)  Când vă rugați, lucrul acesta nu trebuie să se întâmple la o anumită oră sau într-un anumit loc, ci important este că la orice oră și în orice loc puteți căuta liniștea sufletească pentru a auzi glasul Său. Dumnezeu dorește să vă dăruiască mult prin rugăciune, de aceea rugați-vă în mod regulat.

Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu să devină temelia vieții d-voastre.

Dumnezeu dorește să vă comunice ceea ce are pe inimă. El poate să facă asta în diferite feluri. În mod deosebit prin citirea Bibliei puteți auzi vocea lui Dumnezeu. Astfel veți înțelege tot mai bine, cum este Dumnezeu și care este planul Său cel bun pentru viața d-voastră. Verificați în tot ceea ce faceți dacă îi place lui Dumnezeu. (Efeseni 5:10)  Cel mai bine începeți cu una din Evangheliile Noului Tetsament, de exemplu cu Evanghelia lui Luca. După aceea puteți citi epistola către Romani, unde este foarte bine descris scopul și ținta vieților noastre. Duhul Sfânt vă va descoperi lucruri minunate atunci când vă veți lua timp pentru citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Iar, cu timpul, veți vedea cum veți înțelege tot mai mult Sfânta Scriptură.

Lektion12 Haende SWPărtășie - căutați credincioși care vă susțin în viața d-voastră de credință.

Dumnezeu nu dorește să mergem ca niște luptători singuratici prin viață, ci să ne asociem cu alți credincioși și să clădim relații bazate pe o dragoste frățească. În felul acesta se poate învăța unul de la altul, se poate asculta împreună ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, se poate călăuzi unul pe celălalt și împreună se poate spune mai ușor Vestea Bună despre dragostea lui Dumnezeu oamenilor din jur. Copiii lui Dumneeu au nevoie unul de celălalt. De aceea: Faceți parte dintr-o biserică și experimentați cât de bine vă prinde părtășia cu alți credincioși. Acolo veți descoperi și bucuria de a folosi darurile și aptitudinile pe care Dumnezeu vi le-a dat. Lui Dumnezeu lucrul acesta Îi este foarte important, pentru că El rostește o avertizare legat de asta. Nu lipsiți la adunările bisericilor voastre, așa cum s-au obișnuit unii. Încurajați-vă unii pe alții să rămâneți în părtășie. Voi toți vedeți că Ziua Domnului se apropie. (Evrei 10:25)

Slujirea - arată viața de creștin a unui om schimbat

Ce cere Domnul, Dumnezeul vostru, de la voi? Nimic altceva decăt să Îl cinstiți și să urmați întotdeauna căile Sale, să Îl iubiți și să Îl slujiți din toată inima cu toată dăruirea voastră. (Deuteronom 10:12)  Scopul suprem din viața d-voastră să fie o viață trăită după voia lui Dumnezeu. Pe de altă parte să fie o prioritate în viața d-voastră de a pune darurile și aptitudinile d-voastră în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut ceva din noi: Noi suntem lucrarea Sa, prin Isus Cristos am devenit o făptură nouă, prin care să facem binele. (Efeseni 2:10)  Fiți gata de a spune și altor oameni despre ceea ce a făcut Dumnezeu în viața d-voastră. Asta nu este doar o datorie pentru cei ce se încred în El, ci o experiență ce umple inima de bucurie. Voi sunteți un popor ales de Dumnezeu, voi Îi aparțineți Lui și sunteți proprietatea Lui. De aceea să vestiți minunile mari a lui Dumnezeu, care v-a eliberat din întuneric și care v-a condus în lumina Sa minunată. (1.Petru 2:9)

Puteți descărca toate cele 12 lecții gratuit ca fișier PDF.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok