Jeśli nasze czyny nie mogą nas uratować, to w jaki sposób osiągniemy zbawienie, wejdziemy do nieba? Jesteśmy bez szans? Odpowiedź na to pytanie dostaniemy, gdy zrozumiemy i to jest decydujące, co stało się w czasie śmierci Jezusa i co oznacza to dla nas.

Lektion9 BuchPonieważ Bóg jest sprawiedliwy i święty, musi On nasze grzechy karać.

Ale Biblia mówi nam też, że: Bóg jest miłością. (1. Jana 4,8)  Got. Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzeszników i chce im chętnie przebaczyć. Jak możemy dostąpić przebaczenia, jeśli Boża sprawiedliwość, żąda naszej duchowej i cielesnej śmierci? Tylko Bóg może ten problem rozwiązać - i On uczynił to w osobie Jezusa Chrystusa. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec (Bóg) posłał Syna jako Zbawiciela świata. (1. Jana 4,14)

Syn Boży stał się człowiekiem.

Chociaż Jezus był całkowicie człowiekiem, to zachował on swoją boską naturę. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. (Kolos. 2,9)  Jezus Chrystus jest jedynym w swoim rodzaju, nadzwyczajny. Biblia mówi o tym w wielu miejscach.

Jego narodziny były nadzwyczajne.

Jego ojcem nie był człowiek. Jezus został spłodzony przez nadzwyczajną moc Ducha Świętego w łonie panny. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. (Łukasz 1,35)

Słowa Jego były nadzwyczajne.

I zdumiewali się nad nauką jego, ponieważ przemawiał z mocą. (Łukasz 4,32)

Jego cuda były nadzwyczajne.

Gdy pytano Jezusa, jakie ma uprawnienia, wskazywał na swoje czyny. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia. (Mateusz 11,5)

Całe Jego życie było nadzwyczajne.

On przecież nie jest arcykapłanem, który nie potrafi współczuć naszej bezradności. On zasmakował wszelkich zmagań, dokładnie tak jak my – w wyjątkiem popełnienia grzechu. (Hebr. 4,15)  Ta wypowiedź z Biblii potwierdza, że Jezus jako człowiek wypełnił cały Zakon Boży. A więc, nie musiał On ponieść kary i nie musiał umrzeć. On został fałszywie oskarżony i aresztowany. Na podstawie zmyślonych zeznań " naocznych" świadków skazany i w końcu ukrzyżowany na wzgórzu niedaleko Jerozolimy. Ale to nie był " nieszczęśliwy zbieg okoliczności". Gdyż według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany. (Dzieje Ap. 2,23)  Ojciec posyła Syna w tym celu, że poniesie On karę za grzech, a Jezus zrobił to dobrowolnie. Syn Człowieczy nie przyszedł po to, by Mu usługiwano, lecz by służyć i oddać życie jako okup za wielu ludzi. (Mateusz 20,28)

Jego śmierć była też nadzwyczajna i znacząca jak Jego życie.

Droga Zbawienia przez Jezusa Chrystusa jest opisana w jednym wierszu w Biblii: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że oddał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (Jana 3,16)

A propos: Więcej na temat życia Jezusa Chrystusa można przeczytać w Biblii, w pierwszych czterech księgach Nowego Testamentu.

W zakładce " Pobierz" możesz pobrać wszystkie 12 lekcje za darmo jako pliki PDF.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok