Jeśli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, to jesteś w oczach Boga, nowym człowiekiem. To przeżycie można porównać z nowymi narodzinami. To oznacza, że Twój stosunek do Boga i twój związek z Bogiem radykalnie się zmieniły. Biblia nazywa to stanem "usprawiedliwionym".

Ty masz teraz pokój z Bogiem.

Teraz więc, usprawiedliwieni przez wiarę, żyjemy w stanie pokoju z Bogiem – dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. (Rzym. 5,1)

Problem Twoich win (grzechów) załatwił Chrystus.

Również wszyscy prorocy świadczą w Piśmie, że każdy, kto w Niego uwierzy, ze względu na Niego otrzyma przebaczenie grzechów. (Dzieje Ap. 10,43)

Lektion12 HaendeTy należysz teraz do Bożej rodziny.

Tym jednak, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi – tym, którzy Mu zaufali. (Jana 1,12)

Życie wieczne jest Ci zapewnione.

Teraz więc nie grozi już żadne potępienie tym, którzy należą do Chrystusa Jezusa. (Rzym. 8,1)

Bóg osobiście, w postaci Ducha Świętego, wszedł do Twojego życia.

Dzięki Niemu również i wy usłyszeliście dobrą nowinę o zbawieniu i zaufaliście Mu. A na dowód tego, że jesteście własnością Boga, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. (Efezjan 1,13)  Czy nie jest to wspaniałe? Teraz możesz wzrastać (rozwijać się) w Twoim nowym, duchowym życiu. Następujące cztery punkty są dla Ciebie bardzo ważne.

1. Modlitwa- rozmawiaj codziennie z Bogiem.

Bóg cieszy się, gdy Ty z Nim rozmawiasz. On jest Twoim przyjacielem i ojcem, i dlatego interesuje Go każdy szczegół Twojego życia. Rozmawiaj z Nim o rodzinie, pracy, o marzeniach i troskach. Podziękuj mu za Jego dobroć i proś o przebaczenie, kiedy Go zawiodłeś. Bóg ma zawsze czas dla Ciebie, jest gotowy przebaczyć i pomóc w każdej sytuacji. On przebacza każdego dnia na nowo, bo wie, że Jego dzieci nie są idealne. Ale gdy wyznajemy swoje grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy przebacza je nam i oczyszcza z wszelkich przewinień. (1. Jana 1,9)  Modlić się można o każdej porze i w każdym miejscu. Stałe miejsce i czas, przeznaczone na modlitwę, pomagają nam często w spokoju modlić się i słuchać Jego głosu. Bóg jest szczególnie blisko nas w czasie modlitwy, dlatego módl się regularnie.

2. Biblia– uczyń Słowo Boże fundamentem Twego życia.

Bóg chce z Tobą rozmawiać, powiedzieć Tobie, co leży mu na sercu. On może to uczynić w różny sposób. Szczególnie wyraźnie można usłyszeć Jego głos czytając Biblię. Czytając Biblię zrozumiesz lepiej jaki jest Bóg i jak wygląda Boży plan na Twoje życie. Dążcie do tego, co się podoba naszemu Panu. (Efezjan 5,10)  Czytaj Biblię zaczynając od Ewangelii w Nowym Testamencie, np. Ew. Łukasza. Potem List do Rzymian, w którym opisany jest wyraźnie sens i cel naszego życia. Duch Święty będzie Ci towarzyszył i prowadził podczas czytania. Doświadczysz tego, że z czasem rozumiesz coraz więcej o czym Biblia mówi.

Lektion12 Haende SW3. Społeczność – Szukaj chrześcijan, którzy mogą Cię wesprzeć w Twoim życiu duchowym.

Gott Bóg nie chce, żebyśmy szli przez życie jako soliści. On chce, żebyśmy spotykali innych chrześcijan i nawiązywali serdeczne stosunki. My możemy uczyć się jedni od drugich, wspólnie słuchać Słowo Boże, towarzyszyć sobie w życiu i wspólnie opowiadać innym o Bożej miłości. Przyjaciele Boga potrzebują siebie nawzajem. Dlatego: Przyłącz się do chrześcijańskiej społeczności (zboru) i doświadcz jaki dobry wpływ na Twoje duchowe życie ma społeczność z innymi wierzącymi. Nauczysz się też z radością używać swoje talenty, które Bóg ci dał, dla radości i pożytku innych ludzi. Dla Boga jest to bardzo ważne i dlatego upomina nas, mówiąc: Nie opuszczajmy naszych spotkań, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale dodawajmy sobie otuchy – zwłaszcza gdy widzimy zbliżający się dzień powrotu Pana. (Hebr. 10,25)

4. Służba – pokaż swoje zmienione, chrześcijańskie życie.

Teraz więc..., czego żąda od ciebie Pan, Twój Bóg! Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko jego drogami, abyś go miłował i służył Panu, swemu Bogu z całego serca i z całej duszy. (5. Mojż. 10,12)  Twoim najważniejszym celem ma być życie, które podoba się Bogu. A także używanie Twoich zdolności w służbie dla Niego. Jesteśmy bowiem dziełem samego Boga! Stworzył nas na nowo w Chrystusie Jezusie, byśmy wykonywali te dobre rzeczy, które On od dawna zaplanował. (Efezjan 2,10)  Bądż gotowy opowiadać innym ludziom o tym, co Bóg uczynił dla ciebie. To nie jest tylko obowiązek ludzi, których zbawił Bóg, to jest również radosne przeżycie. Wy natomiast jesteście wybrani przez Boga, jesteście kapłanami Króla, narodem uświęconym, własnością samego Boga. A waszym zadaniem jest głosić wspaniale cechy Tego, który wyprowadził was z ciemności do swego cudownego światła. (1. Piotra 2,9)

W zakładce " Pobierz" możesz pobrać wszystkie 12 lekcje za darmo jako pliki PDF.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok