Mi ljudi smo u potrazi za smislom života.

Zašto postojimo? Odakle dolazimo? Ima li naš život uopšte neku destinaciju? Prvo moramo da priznamo, da ne samo „postojimo“, i samo tako vegetiramo. Mi smo više nego slučajna akumulacija atoma u odgovarajućoj kompilaciji. Biblija nam kaže da smo stvoreni od mudrog i svetog Boga kao nešto posebno. I stvori Bog čoveka po obličju svojemu, po obličju Božjemu stvori ga; muško i žensko stvori ih. (1. Mojsijeva 1,27)  U veličini poređenja sa suncem, mesecom i zvezdama, možemo se osećati mali, ali Bog nam je dao jedinstven i istaknut položaj.

Mi smo više od visoko razvijenih životinja.

Mi to već možemo prepoznati u tome da imamo slobodnu volju da planiramo naš način života. I blagoslovi ih Bog, i reče im: rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zverinja što se miče po zemlji. (1. Mojsijeva 1,28)  Postali smo Božji lični „administratori“ na zemlji. Mi smo dobili odgovornost za planiranje našeg života i za sva ostala živa bića.

Lektion4 MenschDobili smo posebno dostojanstvo.

Biti stvoren "po obličju Boga" ne znači da smo smanjena verzija Boga sa istim karakteristikama, samo u manjem iznosu. Umesto toga, to znači da smo preodređeni za zajednicu i odnos sa Bogom. Na primer se možemo moliti i održavati zajedništvo sa Bogom. Na početku svetske istorije ljudi su živeli u savršenoj životnoj sredini ljudi u odnosu ispunjenom ljubavlju, međusobno i u savršenoj harmoniji sa Bogom.

U to vreme nije bilo "krize identiteta".

Ne samo mi ljudi smo našli ispunjenje i puno zadovoljstvo u našem postojanju u svetu - čak i Bog je bio zadovoljan sa nama! Mi to znamo, jer nam Biblija kaže, da nakon završetka stvaranja sa stvaranjem čoveka sve je bilo savršeno. Bog pogleda sve što je bio stvorio. Evo, to bijaše veoma dobro. (1. Mojsijeva 1,31)  Sve dok smo slušali uputstva Boga u raju, mi smo živeli srećno i u potpunom skladu sa Bogom. Znali smo ko smo i radi čega smo na ovome svetu.

Naša situacija je danas potpuno drugačija. Ali zašto je to tako? Šta se samo dogodilo u međuvremenu?

Možete besplatno preuzeti svih 12 lekcija u PDF-formatu.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok