We zijn 'ongeneeslijk religieus'

Uit alle culturen zijn honderden pogingen bekend om ons verlangen naar vrede met God te stillen. Ons zoeken richt zich via de wereldgodsdiensten op zon, maan en sterren; op aarde, vuur en water; op beelden van hout, steen of metaal; op vissen, vogels en andere dieren. Mensen bidden tot ontelbare godheden en geesten. Maar ook in onze zogenaamd geciviliseerde maatschappij worden bv. geld of liefde al gauw een afgod. Ik kijk om me heen, maar er is niemand, onder jullie zie ik geen enkele raadgever, niet één die op mijn vragen kan antwoorden. Jullie zijn allemaal even armzalig en nietig en jullie daden betekenen niets; wind en leegte zijn jullie beelden (Jesaja 41:28, 29).

Lektion8 KircheReligiositeit kan onze zonde niet goedmaken

Religieuze organisaties moeten de mensen helpen om met God in het reine te komen. Maar omdat ze steeds een inspanning van onze kant vereisen om tot verlossing te komen, blijft dat altijd een nutteloze onderneming. Dat komt, omdat ook onze beste vorm van religiositeit gebrekkig is en dus in Gods ogen niet voldoet. God vraagt volmaaktheid. Door menselijke en religieuze prestaties en ervaringen – of het nu om doop, communie, belijdenis, kerkbezoek, gebed, actief inzetten van tijd en energie, bijbellezen of wat dan ook gaat – geen enkele zonde wordt daardoor goedgemaakt.

Door onze goede daden maken we onze slechte daden niet ongedaan

Als u met God in het reine wilt komen, moet u vertrouwen op het offer van Jezus, dat Hij voor ons bracht. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan (Efeziërs 2:8,9).

Religieus zijn kan de zondige natuur van de mens niet veranderen

Ons gedrag, onze levenshouding is niet het eigenlijke probleem; dat is niet meer dan een symptoom. Wanneer we naar de kerk gaan of aan andere religieuze bijeenkomsten deelnemen, voelen we ons misschien prettig. Maar het verandert niets aan onze feitelijke toestand. Kan een mens tot reinheid brengen wat onrein is? Nee, dat kan hij niet! (Job 14:4)  (Een andere vertaling spreekt over het feit dat we van onze geboorte af aan met schuld beladen zijn en niets goeds kunnen voortbrengen.)

Erg goed – maar dat is niet voldoende

Het bezoeken van een bijeenkomst of kerkdienst en bijbellezen zijn niet verkeerd. Het is bijvoorbeeld helemaal niet fout om naar een kerkdienst of bijeenkomst te gaan, de Bijbel te lezen of te bidden. God vraagt zelfs van ons om dat te doen, maar die activiteiten maken nog geen christen van ons.

U kunt alle 12 lessen gratis downloaden in PDF-formaat.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Ok