Wij, mensen, zijn op zoek naar de zin van het leven

Waarom bestaan we eigenlijk? Waar komen we vandaan? Heeft ons leven eigenlijk wel zin? In de eerste plaats moeten we erkennen, dat we niet zomaar 'existeren' en een beetje voor ons uit zitten te vegeteren. We zijn echt meer dan een toevallige opeenhoping van atomen, die op een positieve manier bij elkaar zijn gebracht. De Bijbel zegt ons, dat we door een wijze en heilige God als iets bijzonders zijn geschapen. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen (Genesis 1:27).  Als we onszelf plaatsen naast de zon, de maan en de sterren, lijken we oneindig klein, maar God heeft ons een unieke en vooraanstaande plaats gegeven.

We zijn meer dan een hoogontwikkeld dier

Dat is alleen al te erkennen aan het feit, dat we een vrije wil hebben, waardoor we ons leven kunnen inrichten, zoals wij dat willen: Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen’ (Genesis 1:28).  We zijn dus aangesteld als de persoonlijke beheerder van God op aarde. We hebben de verantwoordelijkheid gekregen voor de inrichting van ons eigen leven en dat van alle andere levende wezens.

Lektion4 MenschWe hebben een bijzondere waarde gekregen

We zijn geschapen naar 'het beeld van God' maar dat houdt niet in, dat we een verkleinde uitgave van God zijn met dezelfde eigenschappen, zij het in mindere mate. Het betekent eerder, dat we tot gemeenschap en een relatie met God bestemd zijn. We kunnen bijvoorbeeld bidden en contact met God hebben. Aan het begin van de wereldgeschiedenis leefden wij als mensen in een volmaakte omgeving en in een liefdevolle relatie met elkaar; bovendien in volkomen harmonie met God.

Toen bestonden er ook geen 'identiteitscrises'

Niet alleen wij als mens waren volledig tevreden met en vonden onze bestemming in ons bestaan in deze wereld – ook God keek met genoegen naar ons en was blij met ons! Dat kunnen we weten, omdat de Bijbel ons zegt, dat na het voltooien van de schepping - met de creatie van de mens - alles perfect was. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was (Genesis 1:31).  Zo lang wij in het paradijs luisterden naar de aanwijzingen van God, leefden we gelukkig en in volkomen harmonie met Hem. We wisten, wie we waren en waarom we op deze aarde waren.

Onze situatie nu is totaal anders. Maar waarom is dat zo? Wat is er toch gebeurd?

U kunt alle 12 lessen gratis downloaden in PDF-formaat.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok