Hver eneste af os har sin idé om Gud. Nogle ser ham som en godmodig bedstefar med et langt hvidt skæg, der kan lide at overse fejl. Andre ser ham som den store himmelske politibetjent. For andre er det noget overnatuligt, ikke håndgribeligt. I sidste ende, er det kun ham selv der kan komme med de korrekte udsagn om, hvem han er. De følgende eksempler beskriver, hvad Gud selv har åbenbaret i Bibelen om sit væsen.

Lektion3 WasserhahnGod er ufattelig stor.

Der er mange ting, vi overhovedet ikke kan forstå om Gud. Han gør store ting, der ikke kan udforskes, og undere, der ikke kan tælles. (Jobs Bog 5,9)  Gud er uden for vores rækkevidde. Menneskelig fornuft og overvejelser kan ikke bygge bro over denne kløft. Det burde ikke overraske os. For hvis vi fuldt ud kunne fatte Gud, ville han ikke være Gud. Men den Almæstige finder vi ikke. Han er ophøjet i styrke og ret, han krænker aldrig retfærdighed; derfor frygter mennesker ham. De selvkloge ænser han ikke. (Jobs Bog 37, 23-24)

Gud er en person.

Gud er ikke en ting, en kraft eller en tanke. Netop som han tænker, føler, ønsker og handler, viser han sig som en levende person. Men han er ikke blot "ham der oppe" eller den "gode Gud" eller en slags "Superman". Men Herren er den sande Gud, han er den levende Gud og den evige konge. (Jeremias‘ Bog 10,10)

Gud er evig.

Gud har ingen begyndelse og ingen ende. Med ordene fra Biblen: Før bjergene fødtes, før Jorden og verden blev til, fra evighed til evighed er du Gud. (Salmernes Bog 90,2)  Der har aldrig været og vil aldig blive en tid, hvor Gud ikke eksisterer. Gud introducerer sig selv: Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Almægtige. (Johannes’ Åbenbaring 1,8)  Og han forbliver for altid den samme. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. (Brevet til Hebræerne 13,8)  Som Gud var, sådan er han stadig, og sådan vil han altid være.

Gud er uafhængig.

Alle levende væsner er afhængig af andre levende væsner, af omstændighederne og i sidste ende af Gud - men Gud er fuldstændig uafhængig af sin skabelse. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. (Apostelenes Gerninger 17,25)

Lektion3 WaageGud er retfærdig.

Biblen siger: Men Herren venter på at vise jer nåde; lykkelig er den, der venter på ham. (Esajas Bog 30,18)  Men Gud er ikke kun vores Skaber og opretholder, han er også vores dommer. Retfærdighed og ret er hans trones grundvold. (Salmernes Bog 97,2)  Han belønner og straffer i tid og evighed med en komplet og uigenkaldelig retfærdighed

Gud er hellig.

Hvem er så mægtig og hellig, frygtindgydende og gloværdig, hvem gør undere som du? (Anden Mosebog 15,11)  Guds hellighed er uforlignelig. Ingen er hellig som Herren, der er ingen uden dig, ingen klippe som vor Gud. (Første Samuelsbog 2,2)  Han er helt uden fejl og svagheder. Og denne hellige Gud kræver af os alle, at vi skulle være hellige. Opfordringen til os i hans bog, Bibelen, er fastslået. I skal være hellige, for jeg er hellig. (Peters Første Brev 1,16)

Gud er alvidende.

Hans viden er komplet. Ingen skabning kan være usynlig for ham, alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. (Brevet til Hebræerne 4,13)  Gud ved alt om fortid, nutid og fremtid; alle vore tanker, ord og handlinger. Hans visdom er perfekt og overstiger vores forståelse. O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme og hvor usporlige hans veje! (Paulus‘ Brev til Romerne 11,33)

Gud er almægtig.

Se, jeg er Herren, alle menneskers Gud. Er noget umuligt for mig? (Jeremias’ Bog 32,27)  Det betyder ikke, at Gud kan gøre alt. Han kan for eksempel ikke lyve og ikke være sig selv utro. Han kan ikke lave fejl, han kan ikke synde eller benægte sig selv. Men Gud kan gøre alt, han ønsker at gøre i overensstemmelse med sin guddommelige natur.

Gud er kærlighed.

Dette er helt sikkert det smukkeste og vigtigste. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Johannesevangeliet 3,16)  Den søn, der er ét med Faderen, giver sit liv for os mennesker. At give sit sit liv for en anden kan ikke overgåes af noget. Dette er den ultimative måde at vise sin kærlighed på, og dette ikke teoretisk, men praktisk taget.

Du kan downloade alle 12 lektioner som pdf-fil helt gratis.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok